Voor de media

Vind je Plek lanceert nieuwe woningwebsite voor betaalbare huizen


Amsterdam, 27 september. Vandaag lanceert Vind je Plek een woningwebsite voor betaalbare huur- en koophuizen in Nederland. Het platform speelt in op de behoefte aan betaalbare huizen in het middensegment en biedt voor woningaanbieders een gunstig alternatief. Vind je Plek wil hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de woningmarkt.

Vind je Plek (www.vindjeplek.nl) is het eerste platform dat zich specifiek richt op huur- en koophuizen in het middensegment. Ernest Kuiper van Vind je Plek legt uit: “Momenteel is het aanbod huizen voor middeninkomens schaars en moeilijk vindbaar. Wij willen het aanbod makkelijk vindbaar en inzichtelijk maken voor woningzoekenden, door het samen te brengen op één plek.”
 

Discussie aanwakkeren


Vind je Plek hoopt daarnaast de discussie over het gebrek aan huizen voor middeninkomens aan te wakkeren. Kuiper: “Met de actuele ontwikkelingen, zoals de nieuwe Woningwet en de instroom van asielzoekers wordt het voor mensen met een middeninkomen steeds moeilijker om een huis te vinden. De overheid komt niet met adequate regelgeving. Wij kunnen het probleem niet oplossen, maar wel een centraal platform bieden dat overzichtelijk en betaalbaar is.”

Woningmarkt verbeteren


Vind je Plek wil voor woningaanbieders een alternatief bieden voor de dominante woningwebsites. Kuiper: “De tarieven van Vind je Plek liggen ver beneden de marktstandaard. Dit sluit aan bij onze visie om de huizenmarkt te verbeteren. We dagen alle huiseigenaren uit om een aandeel te nemen in het middensegment en betaalbare huizen op Vind je plek te plaatsen.”

Altijd op de hoogte van
betaalbaar woningaanbod?
Schrijf je in